Dịch vụ tư vấn CNTT ACOM

SKU: MLC-00009520
Liên hệ
Nhận ngay: khi mua sản phẩm.

Màu sắc:

Form đặt hàng

Dịch vụ tư vấn CNTT ACOM

Mối quan tâm của Quý vị

 • CNTT là con dao hai lưỡi, có thể giúp Doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh nhưng cũng có thể đe dọa Doanh nghiệp nếu công cụ kỹ thuật không được bảo vệ tốt. Trong môi trường hiện nay, khi hệ thống CNTT ngày càng trở nên phức tạp và ảnh hưởng hoạt động, các doanh nghiệp sẽ thấy rằng họ đang ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro có thể làm gián đoạn hoặc làm tê liệt hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, dẫn đến tổn thất cả về tài chính và phi tài chính.
 • Bên cạnh đó, những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến việc quản lý doanh nghiệp đến từ cả bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp cũng tạo ra thêm thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt.
 • Do đó, nhu cầu nâng cao cảnh giác, bảo vệ Doanh nghiệp khỏi những đe dọa đến từ CNTT ngày càng được quan tâm và phát triển.

Năng lực của chúng tôi

Đội ngũ Tư vấn CNTT của chúng tôi sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp Quý vị đối mặt với những thách thức này. Chúng tôi thực hiện các giải pháp công nghệ mới hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ lập kế hoạch, thiết kế, và vận hành các giải pháp mới. Chúng tôi hỗ trợ về các vấn đề công nghệ và rủi ro an ninh mạng, nâng cao hiệu quả quy trình hoạt động. Mục tiêu là nâng cao an ninh bảo mật, tuân thủ yêu cầu theo quy định, và đảm bảo tính hoạt động liên tục cho doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn IT của chúng tôi tạo ra các giá trị sau đây:

 • Quan điểm độc lập dựa trên những tiền lệ tốt nhất trong ngành
 • Công việc được thực hiện bởi các chuyên gia có năng lực
 • Đảm bảo tính liên tục hoạt động cho Doanh nghiệp 

Dịch vụ của chúng tôi:

1/Đảm bảo chất lượng

a/Kiểm soát tổng quan về công nghệ thông tin (CNTT)

 • Đánh giá các quy trinh & thủ tục liên quan đến môi trường kiểm soát hệ thống CNTT
 • Đánh giá hệ thống an ninh bảo mật
 • Đánh giá vai trò của hệ thống CNTT trong việc quản lý tài sản Doanh nghiệp

b/Đánh giá hệ thống vận hành (bao gồm ERP, ví dụ SAP...)

 • Đánh giá để đảm bảo một cách hợp lý rằng hệ thống vận hành thích hợp với nhu cầu sử dụng của Doanh nghiệp và đang hoạt động tốt.

c/Đánh giá kỹ thuật hệ thống CNTT

 • Đánh giá cơ sở hạ tầng CNTT của tổ chức (workstations, servers, firewalls...) và so sánh với những tiền lệ, chuẩn mực tốt nhất để xác định lỗ hổng và cải tiến.

2/Tư vấn quản lý
a/Hệ thống quản lý CNTT

 • Hỗ trợ soát xét, thiết lập hệ thống quản lý của bộ phận CNTT.
 • Đánh giá hệ thống quản trị rủi ro nhằm xác định các rủi ro CNTT trọng yếu và đưa ra khuyến nghị giảm thiểu các rủi ro này.
STT Tên thuộc tính Giá trị
1 Thương hiệu ACOM
2 Dịch vụ Tư vấn Công nghệ thông tin
Comment
Dịch vụ tư vấn CNTT ACOM

Dịch vụ tư vấn CNTT ACOM

Liên hệ

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm liên quan

Yêu thích Giỏ hàng