Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro ACOM

SKU: MLC-00009519
Liên hệ
Nhận ngay: khi mua sản phẩm.

Màu sắc:

Form đặt hàng

Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro ACOM

Dịch vụ Tư vấn Quản lý rủi ro của chúng tôi giúp doanh nghệp Quý vị

 • Nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách nhận định những cơ hội phát triển và biến chúng thành lợi thế của doanh nghiệp; và
 • Nâng cao tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp từ thực trạng hiện tại.

Hướng đến mục tiêu của Quý Doanh nghiệp, chúng tôi tiếp cận dịch vụ bằng cách

 • Hợp tác phát triển và ưu tiên những phương tiện chuyển giao cho Quý doanh nghiệp; và
 • Đưa ra những khuyến nghị thực tiễn.

Dịch vụ của chúng tôi :

1/Kiểm soát nội bộ

 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống KSNB
 • Đánh giá hệ thống KSNB hiện có

2/Kiểm toán nội bộ

 • Soát xét hoạt động trọng yếu theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Tư vấn triển khai xây dựng bộ phận KTNB.
 • Đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận KTNB hiện có

3/Tư vấn quản trị doanh nghiệp 

 • Dịch vụ hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Lãnh đạo
 • Tư vấn cho Tiểu ban kiểm toán/ Ban kiểm soát
 • Chuyên nghiệp hóa công việc của Ban Lãnh đạo
 • Hỗ trợ thiết lập và duy trì cơ cấu quản trị.

4/Quản lý rủi ro

 • Đánh giá độc lập về quy trình QLRR của Doanh nghiệp
 • Hỗ trợ thiết lập quy trình QLRR cho toàn Doanh nghiệp hoặc các bộ phận chủ chốt
 • Hỗ trợ cải tiến hệ thống và các thành phần QLRR hiện hành của Doanh nghiệp
 • Hỗ trợ xác định các rủi ro kinh doanh quan trọng hàng đầu của Doanh nghiệp
STT Tên thuộc tính Giá trị
1 Thương hiệu ACOM
2 Dịch vụ Tư vấn quản lý rủi ro
Comment
Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro ACOM

Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro ACOM

Liên hệ

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm liên quan

Yêu thích Giỏ hàng