Kiểm toán báo cáo tài chính ACOM

SKU: MLC-00008569
Chỉ từ 10.000.000đ
Nhận ngay: khi mua sản phẩm.

Màu sắc:

Form đặt hàng

Kiểm toán báo cáo tài chính ACOM

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi yếu tố minh bạch, lành mạnh. Một trong những điều kiện để tạo sự minh bạch, lành mạnh đó là Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán. Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập giúp tăng cường độ tin cậy của các thông tin mà các doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ hoặc các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính đáng tin cậy sẽ củng cố lòng tin của nhà đầu tư. Trong nội bộ các tổ chức doanh nghiệp, thì các cuộc kiểm toán này làm tăng thêm sự hiểu biết của hội đồng quản trị và ban giám đốc về các rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Hơn nữa trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành, ý kiến của kiểm toán viên có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quyết định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm khác

Kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) theo luật định là việc kiểm toán để kiểm tra và xác nhận tính trung thực và hợp lý của BCTC cũng như việc BCTC có được trình bày phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán được thừa nhận hay không. Thước đo để đánh giá kiểm toán BCTC là hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán.

Đối tượng kiểm toán BCTC là các BCTC (bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh BCTC) và các bảng khai thác theo luật định.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính được xây dựng trên cơ sở:

  • Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
  • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
  • Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán.
  • Phù hợp với thực tiễn kinh doanh và môi trường pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, yêu cầu về minh bạch và công khai hóa thông tin đang đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thách thức. Việc lựa chọn nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toán có uy tín, hiểu rõ đặc điểm ngành nghề và tận tâm với khách hàng là vô cùng quan trọng. Bởi vì kết quả kiểm toán và các ý kiến nêu ra trong báo cáo của kiểm toán viên không chỉ đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán tại các doanh nghiệp.

Lợi ích mang lại cho Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ kiểm toán :

  • Giúp thuyết phục người đọc báo cáo tài chính về tính trung thực, hợp lý trong các Báo cáo tài chính của Quý khách.
  • Là một cách khéo léo và hiệu quả để khẳng định sự minh bạch trong công tác quản lý tài chính của Quý khách.
  • Giúp Quý khách nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Có cơ sở tin cậy để Quý khách đưa ra quyết định quản lý, đầu tư đúng đắn nhất.
STT Tên thuộc tính Giá trị
1 Thương hiệu ACOM
2 Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính
Comment
Kiểm toán báo cáo tài chính ACOM

Kiểm toán báo cáo tài chính ACOM

Chỉ từ 10.000.000đ

Sản phẩm tương tự

Yêu thích Giỏ hàng