Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán, kế toán, thuế ACOM

SKU: MLC-00008632
Chỉ từ 100.000đ
Nhận ngay: khi mua sản phẩm.

Màu sắc:

Form đặt hàng

Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán, kế toán, thuế ACOM

Với đặc điểm đòi hỏi sự chính xác, chuyên nghiệp và tuân thủ quy định, nhân sự hành nghề trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán - Thuế cần phải thường xuyên cập nhật kiến thức, quy định và kỹ năng chuyên môn trong suốt quá trình làm việc.

Ðể đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng này, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình đào tạo Kế toán – Kiểm toán - Thuế với những chuyên đề phong phú được thiết kế dựa trên các khảo sát nhu cầu đào tạo Kế toán – Kiểm toán - Thuế trong và ngoài nuớc .

Hoạt động đào tạo của chúng tôi bao gồm: 

  • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và Quốc tế. 
  • Tổ chức các khóa đạo tạo về Thuế; Cập nhật các luật thuế tại Việt Nam, đặc biệt là các luật thuế mới.
  • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp đối với mọi loại hình doanh nghiệp. 
  • Đào tạo, hướng dẫn các phương pháp kiểm toán đối với mọi loại hình doanh nghiệp. 
  • Tổ chức đào tạo các khóa học chuyên ngành về tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị con người. 
  • Xây dựng và đào tạo áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp. 
  • Tư vấn định hướng nghề nghiệp kiểm toán, kế toán, thuế.
STT Tên thuộc tính Giá trị
1 Thương hiệu ACOM
2 Dịch vụ Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán, kế toán, thuế
Comment
Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán, kế toán, thuế ACOM

Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán, kế toán, thuế ACOM

Chỉ từ 100.000đ

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm liên quan

Yêu thích Giỏ hàng